Vanliga frågor

Vad är den laterala flödesmetoden (LF)?

Laterala flödestest (LF), också kända som immunokromotografiska analyser av laterala flöden, är enkla medicinska utrustningar avsedda för att detektera närvaron (eller frånvaron) av en specifik målindikator i ett prov (matris), utan specialiserad eller dyr utrustning. LF-tester används i stor utsträckning för medicinska diagnoser vid läkarmottagningar, kliniker, hemtestning och även laboratorier.

Vad är immunokromatografiska tester?

Detta är bara ett annat namn för laterala flödestester.

Är metoderna säkra?

LF-tester är inom läkargemenskapen globalt erkända som diagnostisk metod. LF-tester jämförs (vanligtvis) med så kallade referensmetoder som används i laboratorier. Kontrollera alltid produktens noggrannhet innan du köper en självtestprodukt.

Var säljs POC*it produkterna?

POC*its produkter säljs i apotek (även som eget märke) och på internet i Tyskland och Skandinavien. Tack vare nästan 10 års erfarenhet av att leverera till apotek uppfyller vi de högsta kvalitetskraven.

Var tillverkas POC*it produkterna?

En noga utvald grupp av tillverkare levererar POC*its produkter. Det är tillverkare från Europa, Kina och Nordamerika som förser POC*its produkter.

Hur kan jag lita på produkternas kvalitet?

Vi hämtar produkterna från erfarna tillverkare med en lång historia ‘av hög kvalitet. POC*its tillverkare är samtliga certifierade enligt internationell standard. Vi tillhandahåller produkter från tillverkare vi själva känner till och är förtrogna med. Vi har besökt och granskat dessa tillverkare som en del av vårt kvalitetsstyrningssytem.

Hur fungerar testerna?

Du utför behändigt testerna hemma och själv utan att någon utbildning behövs. Det enda du behöver göra är följa instruktionerna i bipacksedeln. Rent generellt går alla LF-tester till som så att du a) tar ett prov – oavsett om det är urin, blod eller annat typ av prov – och b) lägger in ditt prov i testetenheten direkt eller blandar det med en lösning innan du lägger in det. C) Provet flyter då in i enheten och d) kommer i kontakt med bioaktiva partiklar inuti den. E) Biopartiklarna reagerar sedan om provet innehåller indikatorer och triggar en reaktion i form av en färgmatris. F) Ett positivt (ja) eller negativt (nej) provsvar visas på ett litet fönster i testenheten. För mer specifik information om hur testet fungerar, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för varje enskilt test. Du hittar också ytterligare information på POC*its webbsidor.

Vilka typer av misstag är vanliga?

Det vanligaste misstaget är att inte läsa instruktionerna tillräckligt noggrant och att inte följa upp instruktionerna i bipacksedeln. Var vänlig se till att du gör detta. Om ditt provsvar är positivt, kontakta alltid din läkare eller apotekare innan du vidtar några åtgärder! POC*its tester ger tillförlitliga indikationer och tidiga varningar, men de ger dig inte några anvisningar om vilken medicinsk behandling eller åtgärd som är bäst för dig.

Hur tolkar jag provsvaren?

Generellt ger alla LF-tester antingen ett positivt provsvar (ja) eller ett negativt provsvar (nej). Det positiva eller negativa svaret visas som färgade linjer i ett fönster på testenheten. Provsvaret kommer i följande två kombinationer: (1) först en färgad linje, vilken kallas kontrollinjen (C) och vilken betyder att testet fungerar som det ska. Denna linje visas för både positiva och negativa provsvar. Den andra färgade linjen på ditt test är testlinjen (T). Den visar om testet är antingen (2.1) positivt (testlinjen är då färgad) eller (2.2) negativ (testlinjens färg är då frånvarande). För mer information om hur varje specifikt provsvar ska tolkas, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för varje specifikt test.

Hur vet jag om provsvaren är tillförlitliga?

POC*its tester är alla certifierade diagnostiska tester som har jämförts med referensmetoder för sin noggrannhet. LF-tester är allmänt erkända som en tillförlitlig testmetod inom det medicinska samfundet och av WHO. Våra produkter är tillförlitliga. Vi har sålt över 500 000 de senaste 5 åren, med mycket få klagomål.

Vad gör jag om provsvaren är positiva?

Var vänlig läs instruktionerna som följer med ditt test. Om ditt provsvar är positivt, kontakta alltid din läkare eller apotekare innan du vidtar några åtgärder!

Ska jag kontakta en läkare efter testet?

Om ditt provsvar är positivt, kontakta alltid din läkare eller apotekare innan du vidtar några åtgärder! Om du är osäker på om testet fungerar som det ska, var vänlig läs de medföljande instruktionerna om vad man ska göra eller testa dig igen enligt instruktionerna i bipacksedeln. Om du tvivlar på giltigheten av ett negativt provsvar, bör du också rådgöra med en läkare.

Kan jag lämna tillbaka produkterna?

Du kan alltid lämna tillbaka skadade produkter och produkter som inte fungerar. Var vänlig läs villkoren för vad du ska göra. Vår kundservice kan också hjälpa dig om du har några frågor. Vi skickar en ersättningsprodukt till dig eller ersätter dina utgifter om villkoren är uppfyllda.

Vad är fraktkostnaderna?

Du ser fraktkostnaderna på sidorna för varje produkt. Vår kundservice kan också hjälpa dig om du har några andra frågor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Registrera dig för att hålla dig uppdaterad om produkter och erbjudanden från Palliance.

[sibwp_form id=1]
Share This

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevese. Genom att använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies som förklaras i vår cookie-policy. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close